Notis : Kehilangan Buku Cuti Sakit

Kehilangan Buku Sijil Cuti Sakit / Sijil Cuti Sakit dari Hospital Banting
No Siri Rujukan : AA 918624-918650
Tarikh : 16 Februari 2016

SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Sijil Cuti Sakit di atas TIDAK SAH digunakan / diperaku berkuatkuasa dari tarikh kehilangan.

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: hospitalbanting@moh.gov.my