Unit Pengimejan Diagnostik

Sebagai salah satu perkhidmatan sokongan diagnostic Hospital Banting, Unit Pengimejan Diagnostik telah memberikan perkhidmatan yang maksima sejajar dengan objektif jabatan serta mengambilkita sumber-sumber yang diperuntukan dengan berkesan.

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: pengurusanhospitalbanting@moh.gov.my