Jabatan Patologi

Jabatan Patologi memberikan perkhidmatan diagnostik kepada pelanggan dalaman dan luaran yang terdiri daripada kakitangan hospital dan pesakit yang dating ke hospital dan dari klinik-klinik kesihatan daerah Kuala Langat. Jabatan ini member perkhidmatan tahap dua (2) dan menyediakan perkhidmatan patologi berlandaskan system kualiti dan penggunaan teknologi terkini yang bersesuaian demi kecemerlangan rawatan dan pemantauan pesakit.

Cetak