Jabatan Perubatan Am

Jabatan Perubatan Am Hospital Banting memberikan perkhidmatan kepakaran perubatan am. Kes-kes yang dirawat terdiri dari kes-kes separa tenat hingga kepada kes-kes tenat, penyakit berjangkit dan bukan berjangkit.

Cetak