HOSPITAL MESRA IBADAH (HMI)

Pengenalan

Perlaksanaan konsep Hospital Mesra Ibadah (HMI) ialah hospital yang mengamalkan kecemerlangan perhidmatan dan memfokuskan kepada kesejahteraan pelanggan melalui penerangan dan penghayatan nilai-nilai Islam para pekerjanya dengan menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang, pelanggan memperolehi kesejahteraan dan pekerja yang berbudi pekerti.
 
Kesemua tanggungjawab adalah mengenai melakukan ibadah dan memenuhi keperluan Islam yang memerlukan perawat dan pesakit mestilah saling bantu membantu bersama-sama menjalankan ibadah dan menjauhi kemungkaran.
 
Keperluan Perlaksanaan Konsep Hospital Mesra Ibadah (HMI), Hospital Banting
 
Di Hospital Banting, keperluan perlaksanaan konsep HMI diwujudkan dengan mengambil kira faktor-faktor seperti berikut:-
 
pic1
 
 
Standard Hospital Mesra Ibadah (HMI), Hospital Banting
 
Standard perlaksanaan konsep HMI mempunyai kriteria umum untuk penilaian tertentu bagi memastikan pengamalan konsep tersebut bertepatan serta menyeluruh. Standard yang diamalkan oleh Hospital Banting mengandungi kriteria–kriteria seperti berikut:
 
pic2
 
Objektif Penubuhan Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah (HMI), Hospital Banting
 
pic3
 
Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah (JKHMI), Hospital Banting
 
Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah (JKHMI), Hospital Banting telah ditubuhkan pada 22 Mei 2014/25 Rejab 1435H yang dianggotai oleh seramai 30 orang ahli dari kalangan pegawai, anggota dan kakitangan Hospital Banting.
 
pic4
 
Keperluan dan Kemudahan Hospital Mesra Ibadah (HMI), Hospital Hanting
 
Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah (JKHMI), Hospital banting menyediakan beberapa keperluan dan kemudahan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan pesakit/keluarga pesakit/waris untuk melaksanakan solat/ibadah di wad-wad. Antaranya adalah seperti berikut:-
 
pic5
 
Program/Aktiviti Tahunan Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah (JKHMI), Hospital Banting
 
Bagi memantapkan lagi perlaksanaan konsep HMI di Hospital Banting, beberapa program/aktiviti telah dirancang bertujuan untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada pegawai/anggota/kakitangan tentang kepentingan konsep HMI ini dilaksanakan bagi membantu pesakit-pesakit di wad. Program/aktiviti tersebut dilaksanakan pada setiap tahun yang merangkumi perkara-perkara seperti berikut:-
 
BIL. PROGRAM/AKTIVITI CATATAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah, Hospital Banting

2 kali setahun

2.

Program Ziarah Ukhuwah Ke Wad-wad Oleh Team Ziarah Ukhuwah JKHMI Hospital Banting

2 kali sebulan

3.

Perlaksanaan Bacaan Doa Pagi Melalui Interkom dan Pengumuman Masuk Waktu Solat Fardhu Melalui Interkom

Petugas adalah di kalangan pegawai/anggota/ kakitangan Hospital Banting

4.

Perlaksanaan Bacaan Doa Tukar Syif dan Doa Sebelum Pembedahan Di Wad-wad dan Dewan Bedah Hospital Banting

Diketuai oleh pegawai/anggota di wad/unit berkaitan

5.

Training of Trainers (TOT) Pengurusan Solat/Ibadah Pesakit Kumpulan Sasar: Pegawai/anggota/ kakitangan Hospital Banting

6.

Program Ziarah Ukhuwah Perdana Ke Wad-wad Hospital Banting Disertai Oleh: Pengarah Hospital, Ketua-ketua Jabatan/Unit & AJKHMI Hospital Banting

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: hospitalbanting@moh.gov.my